BENOR VALP 120 NETT

Ved å legge 3mm Benor vegg vil man få en høyde på 120cm og lengde på 180cm

Følgende elementer finnes da til å sette sammen i Benor Valp Nett 120

Art.nr Produkt navn
13000 3mm Benor Vegg 60x120
13001 3mm Benor Vegg 90x120
13002 3mm Benor Vegg 120x120
13014 3mm Benor Dør 60x120
13015 3mm Benor Dør 90x120
13016 3mm Benor Dør 120x120
13017 3mm Benor Dør 180x120
13013 3mm Benor Vegg 120x180