STANDARD SALGS­ OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VILTGÅRDEN DA
(pr.1 Januar 2019)

GYLDIGHET
Disse salgs­ og leveringsbetingelser gjelder der annet ikke er avtalt.

TILBUD
Tilbudet er bindende i 14 dager. Ordrebekreftelser utstedes fra
Viltgården DA.

PRISER
Alle priser er inklusiv merverdiavgift og evt. andre avgifter.

HENTING
Varer kan hentes på adresse: Trivselsveien 32 8214 Fauske etter avtale.

LEVERINGSMÅTE/LEVERINGSBETINGELSER
Ved sending kommer frakt i tillegg dersom annet ikke er skriftlig bekreftet og avtalt.

FORSENDELSE
All forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko, med mindre selger har bekreftet skriftlig å forsikre varen helt frem.

LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid er basert på selgers opplysninger fra underleverandører. Forsinkelser som skyldes underleverandører til selger gir ikke kjøper umiddelbar rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning. Selger vil ved slike forhold informere kjøper.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling skjer før avhenting/sending av varene. Ved betaling med Vipps tilkommer et gebyr på 1,75% av salgssummen.  Ved forsendelse av småvarer så sender vi i oppkrav. Kjøper/bestiller betaler returkostnader om han/hun ikke ønsker å beholde varen.  Pakker som ikke blir avhentet og returneres blir etterfakturert med to frakter, til og fra kjøper, + gebyrer.

FEIL VED VAREN/REKLAMASJON
Eventuell reklamasjon må skje straks og skriftlig til selger.

RETUR
Retur av varer skal alltid avtales skriftlig mellom kjøper og selger.