STANDARD SALGS­ OG LEVERINGSBETINGELSER FOR VILTGÅRDEN DA
(pr.1 Januar 2020)

GYLDIGHET
Disse salgs­ og leveringsbetingelser gjelder der annet ikke er avtalt.

TILBUD
Tilbudet er bindende i 14 dager. Ordrebekreftelser utstedes fra
Viltgården DA.

PRISER
Alle priser er inklusiv merverdiavgift på henteadresse som er Sør-Lavangen 68 9440 Evenskjer, dette gjelder ikke hundehus hvor frakt tilkommer fra leverandør. Ved hasteordre hvor varen ikke er på lager tilkommer frakten fra leverandør.

HENTING
Varer kan hentes på adresse: Sør-Lavangen 68 9440 Evenskjer etter avtale.

LEVERINGSMÅTE/LEVERINGSBETINGELSER
Ved sending kommer frakt i tillegg dersom annet ikke er skriftlig bekreftet og avtalt.

FORSENDELSE
All forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko, med mindre selger har bekreftet skriftlig å forsikre varen helt frem.

LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid er basert på selgers opplysninger fra underleverandører. Forsinkelser som skyldes underleverandører til selger gir ikke kjøper umiddelbar rett til å heve kjøpet eller kreve erstatning. Selger vil ved slike forhold informere kjøper.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling skjer før avhenting/sending av varene. Ved betaling med Vipps tilkommer et gebyr på 1,75% av salgssummen.  Ved forsendelse av småvarer så sender vi i oppkrav. Kjøper/bestiller betaler returkostnader om han/hun ikke ønsker å beholde varen.  Pakker som ikke blir avhentet og returneres blir etterfakturert med to frakter, til og fra kjøper, + gebyrer.

FEIL VED VAREN/REKLAMASJON
Eventuell reklamasjon må skje straks og skriftlig til selger.

RETUR
Retur av varer skal alltid avtales skriftlig mellom kjøper og selger.